Nagrody i wyróżnienia

Do największych sukcesów zespołu zaliczyć należy:

 • w 2001r. II miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” w Przemyślu
 • w 2001r. i 2006r.wyróżnienia podczas XXV i XXX Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce
 • w 2003r. reprezentowanie regionu krakowskiego podczas XI Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu
 • w 2005r. zdobycie głównej nagrody XII Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2005” w Krakowie.
 • w 2006r. zajęcia I miejsca i zdobycie „Krakowskiego Wianka” podczas XXV Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej.
 • w 2006r. „Otfinowianie” zostali laureatami wszystkich kategorii Regionalnego Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tarnowie.
 • w latach 2000-2006 brali udział w Przeglądach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej, odnosząc znaczące sukcesy
 • w 2006r. uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym ”Vlaska 2006” w Serbii
 • w 2007r. reprezentowali powiat tarnowski podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatro Oltre Confine w Moncalvo we Włoszech
 • w 2007r. zdobyli „Srebrną maskę”, a w 2008 „Złotą maskę” podczas „Przepatrzowin”, czyli Przeglądu Zespołów Teatralnych i Obrzędowych w Czarnym Dunajcu
 • w 2007r. zajęli II miejsca podczas XXVI Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej
 • w 2007r. zdobyli I miejsce w XXI Finale Krajowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie
 • w 2007r. na XXIII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej uzyskali nominację do udziału w XXIV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.
 • w 2007r. reprezentowali region krakowski podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu
 • w 2007r. zajęli II miejsce podczas XXIV Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie i uzyskali Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego
 • w 2008r. zdobyli nominację do udziału w XXV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
 • w 2008r. zajęli II miejsca podczas XXVII Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej, ale zdobyli równocześnie główną nagrodę przeglądu, czyli „Krakowski Wianek”
 • w 2008r. uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Kadzidle
 • w 2008r. brali udział w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia działalności Stowarzyszenia Parafii Otfinów w Chicago.
 • W 2009r. zdobyli III miejsce w I Małopolskim Konkursie Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Pogórzańskie Gody”
 • w 2009r. zajęli III miejsca podczas XXVIII Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych w Szczurowej.
 • W 2009r. w XXIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zakopanem wystąpili w 4 kategoriach konkursowych zajmując: dwukrotnie I miejsce, raz II, a w czwartej kategorii uzyskując wyróżnienie oraz zdobywając nagrodę Grand Prix dla najlepszego zespołu festiwalu
 • w 2009r. reprezentowali powiat tarnowski podczas międzynarodowego spotkania „Creative FolkdanceNet” w Szolnok na Węgrzech
 • W 2009r. otrzymali nagrodę ”Uskrzydlony” Tarnowskiej Fundacji Kultury.