Historia zespołu

Zespół działa w Otfinowie od 1999r. Patronuje mu Gminne Centrum Kultury w Żabnie. Początkowo był to zespół dziecięcy. W chwili obecnej liczy blisko 80 osób i ma charakter wielopokoleniowy, bowiem dołączyła do niego istniejąca od 2000r. grupa śpiewacza „Otfinowianki”, na bazie której powstała grupa teatralno-obrzędowa „Otfinowian”.

Założycielką i pierwszym kierownikiem zespołu była pani Bożena Koziara. Od 2000r. funkcje kierownika sprawuje pani Danuta Lizak-Prażuch. Akompaniatorem zespołu jest pani Marta Czechowska. Jako choreografowie w zespole pracowali: pani Magdalena Witkowska, pani Katarzyna Kokoszka, pani Zofia Juchno - Bąk a aktualnie pani Katarzyna Mazurek.

W czasie swojej dziesięcioletniej działalności „Otfinowianie” prezentowali się podczas około 300 występów w kraju i za granicą. Występowali na Słowacji, w Niemczech, Serbii, we Włoszech, U.S.A na Węgrzech oraz z Bułgarii. W swoim repertuarze mają tańce krakowskie, lubelskie, rzeszowskie, żywieckie, sądeckie oraz narodowe. Posiadają również bogaty zasób programów opartych na kulturze Powiśla Dąbrowskiego. W programach zwracają szczególną uwagę na zgodność przedstawianych obrzędów z ludową tradycją oraz specyfiką prezentowanych regionów, wyrażającą się w muzyce, tańcu, śpiewie, a także doborze stroju.

Zespół zapewnia ciekawe formy rozrywki i wypoczynku oraz jednoczy lokalną społeczność. „Otfinowianie” prowadzą niezwykle bogatą działalność środowiskową, głównie w zakresie przechowywania i rozwijania dziedzictwa kulturowego regionu.

Organizują festyny, zabawy, wystawy, pokazy i degustacje kulinarne, zajęcia warsztatowe z zakresu rzemiosła i sztuki ludowej oraz wakacyjny wypoczynek dla młodszych członków zespołu. Aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej, przygotowują uroczystości dożynkowe, Dzień Ziemniaka, a także różnorodne spotkania okolicznościowe.

Współpracują  z władzami samorządowymi na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz regionalnymi instytucjami kultury.

„Otfinowianie” wielokrotnie uczestniczyli we współpracy kulturalnej z niemieckim miastem partnerskim Bad-Berka. W 2002 r. byli współorganizatorami sesji regionalnej przygotowanej przez MCDN ODN w Tarnowie, w 2007 współorganizowali Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne poświęcone regionowi krakowskiemu, stanowiące element „Limanowskiej Słazy”, zaś w 2008r. uczestniczyli w Tarnowskim Forum Kultury.

Od czterech lat współpracują z Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty”, realizując projekty w ramach programu: „Działaj Lokalnie”