29 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego

 W dniach 19 – 20 października w Trzcianie k. Rzeszowa odbył się 29 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, który rokrocznie skupia wielu uczestników z całej Polski, którzy przedstawiają tradycyjny folklor taneczny swojego regionu. Podstawowym celem konkursu jest ochrona przed zanikaniem tradycyjnego tańca ludowego, jego upowszechnianie i dokumentowanie. W konkursie prezentują się autentyczne grupy i pary taneczne. Jury zwraca uwagę na jak najdokładniejsze odwzorowanie elementów poszczególnych tradycji tańców regionalnych tj. kroków, trzymania, ruchu, okrzyków, zaśpiewów itd. 

W konkursie wzięło udział 17 grup tanecznych oraz 19 indywidualnych par tanecznych.
 W kategorii grup tanecznych zespół Otfinowianie z Otfinowa zajął I miejsce za widowisko „Kusy Wtorek”, którego pomysłodawcą i reżyserem jest Magdalena Witkowska. Zdjęcia A. Motyka. Można obejrzeć je w galerii zdjęć
Zespół Folklorystyczny Otfinowianie