Jubileusz X-lecia Zespołu

21 i 22 listopada 2009r. odbył się dla nas bardzo ważny dzień- Jubileusz X-lecia istnienia naszego zespołu. Po długich przygotowaniach nadeszła długo oczekiwana przez nas chwila. Chcieliśmy, aby w tak uroczystych i ważnych dla nas dniach byli z nami wszyscy Ci, którzy przez ostatnie 10 lat byli z nami, pomagali nam i wspierali nas.

Swoją obecnością zaszczycili nas m. in: Mieczysław Kras- Starosta Powiatu Tarnowskiego, Burmistrz Żabna- Stanisław Kusior, Zastępca Burmistrza Żabna- Zbigniew Lustofin, Skarbnik Gminy Żabno- Romana Baszczewska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Żabnie- Krzysztod Wójcik, Radni Powiatowi- Roman Łucarz i Tomasz Kijowski, Dyrektor Biblioteki w Żabnie- Marta Warias, Dyrektor Centrum Kultury w Żabnie- Wojciech Markiewicz, Przedstawiciel MCK Sokół- Beata Rompała oraz wiele innych osób, które zarówno materialnie, jak i swoją pracą, czy pomocą wspierały rozwoju naszego zespołu.

Były podziękowania, gratulacje i życzenia kolejnych jubileuszy, składane na ręce Pani Danuty Lizak- Prażuch – kierownika zespołu, jak też podziękowania kierowanie od zespołu dla wszystkich życzliwych nam przez ostatnią dekadę współpracowników, choreografów, sponsorów, instytucji oraz firm.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Wszystkie grupy zaprezentowały to, co potrafiły najlepiej. Grupy tańczące pokazały: Poloneza, Polkę lubelską, Tańce Beskidu Śląskiego, Mazura, Krakowiaka Narodowego, Suite tańców lubelskich, oraz premierowy układ: Kujawiak z Oberkiem, który wzbudził zachwyt publiczności zarazem pod względem tańca jak i ze względu na piękne stroje łowickie, które od niedawna stanowią własność zespołu.

Grupa teatralna zaś przedstawiła widowisko „A moje wesele za granico bedzie…” opowiadające o pierwszych emigracjach za „wielką wodę”, oraz śpiewała piosenki regionalne.

Wszystkie występy spotkały się z wielkim entuzjazmem ze strony widowni i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po występach wniesiono na salę 10 tortów, odśpiewano tradycyjne „Sto lat”, po czym wspólnie biesiadowano.

Ostatnią częścią imprezy był Bal Jubileuszowy, na którym bawiono się świetnie aż do białego rana.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania naszego Jubileuszu, oraz Tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystości.

Zespół Folklorystyczny Otfinowianie
Zespół Folklorystyczny Otfinowianie